Aktualności

Uroczyste  poświęcenie i otwarcie części programowej Akademii Supraskiej
26.02.2014 Magdalena Kucharewicz

Uroczyste poświęcenie i otwarcie części programowej Akademii Supraskiej

Około stu osób wzięło udział w dzisiejszym poświęceniu i uroczystym otwarciu świeżo odrestaurowanych pomieszczeń Akademii Supraskiej. Zgromadzonym przedstawicielom władz religijnych i świeckich przewodzili Metropolita Sawa i Premier Donald Tusk. Po nabożeństwie poświęcenia i okolicznościowych przemowach wszyscy goście mogli dokładnie obejrzeć piękne wnętrza w pełnej krasie.

Poświęcona dziś i uroczyście otwarta część kompleksu monasterskiego w Supraślu to tzw. Pałac Archimandrytów – wschodnie skrzydło pomiędzy Muzeum Ikon a Domem Pielgrzyma. Na ponad 2 tys. m2 mieścić się będzie Część Programowa Akademii Supraskiej.

- Dziś monaster w Supraślu i my wszyscy przeżywamy bardzo radosne chwile. - powiedział podczas uroczystości Metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. - Ciszę się szczególnie, gdyż przeszliśmy bardzo długą drogę, która doprowadziła nas do dzisiejszego otwarcia kolejnych pomieszczeń Akademii Supraskiej. Starania o zwrot budynków i ziemi należącej do supraskiego monasteru rozpocząłem w 1982 r. Od tego momentu odbyło się wiele etapów odbudowy monasteru, które doprowadziły nas do dzisiejszego wydarzenia, za które jesteśmy wdzięczni Bogu, Duchowi Świętemu, w rękach Którego jesteśmy tylko narzędziami, który nami kieruje.

Tak pięknego obiektu pogratulował prawosławnej społeczności w Polsce Prezes Rady Ministrów Donald Tusk: - Wiem, że wiele przeszkód musieliście pokonać, że 30 lat temu w trudnym bardzo czasie zaczynaliście to dzieło, które dzisiaj jest powodem do dumy nie tylko dla prawosławnych, ale i dla całej Polski. - stwierdził. Dodał też: Wierzę w to, że Supraśl stanie się wielkim symbolem i metafizycznym aspektem w materialnym dziedzictwie naszej historii. (...) Supraśl jest dowodem na to, że w planie bożym są miejsca, na tak wspaniałe doświadczenia, które następują po dramatach i tragediach. Chciałbym, aby nie tylko dla prawosławnej wspólnoty, ale dla wszystkich myślących i czujących Polaków, Supraśl był takim znakiem nadziei na przyszłość. Możliwie są wspólne dzieła, służące i Bogu i człowiekowi, wtedy kiedy ludzie w zgodzie i we wspólnym wysiłku do takiej budowy są gotowi. I za to, że daliście nam przykład takiej mądrej, szlachetnej determinacji chciałbym w imieniu polskiego rządu i wszystkich Polaków bardzo serdecznie podziękować.

To z podległego mu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się pozyskać środki niezbędne na wkład własny do projektu „Rewitalizacja część i zabytkowych pomieszczeń klasztornych na potrzeby turystyczne – część programowa Akademii Supraskiej (Etap II)”. Większość (ponad 8,2 mln zł) tego niemal 11-milionowego przedsięwzięcia pokryła Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, którym zarządza Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Jego szef – Marszałek Jarosław Dworzański – także był obecny podczas uroczystości.

Trzem, spośród licznych sal Akademii Supraskiej, nadane zostały imiona osób związanych z monasterem i miastem. Pierwsza z nich to sala im. Arcybiskupa Mirona, pierwszego ihumena restytuowanego Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, który zginął tragicznie podczas katastrofy smoleńskiej i został pochowany w podziemiach monasterskiej cerkwi Zwiastowania. Druga sala nosi imię Janusza Kaczyńskiego – wieloletniego głównego architekta odbudowy supraskiego monasteru i człowieka, dzięki któremu poświęcone wnętrza mają taki blask, charakter i smak. Zmarł on w trakcie realizacji projektu. Ostatnia z sal, którym nadano imię poświęcona jest Wiktorowi Wołkowowi, znanemu artyście fotografikowi, supraślaninowi.

Podczas uroczystości zostały nagrodzone orderami św. św. Cyryla i Metodego osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację Projektu: o. Włodzimierz Misijuk - pierwszy kanclerz Akademii Supraskiej i pomysłodawca "Wspólnego dzieła", architekt śp. Janusz Kaczyński - główny projektant z Pracowni Projektowej "Kaczyński i Spółka", w imieniu którego nagrodę odebrała żona Barbara Miron-Kaczyńska, Jan Krzysztof Grochowski - konstruktor, Leon Stankiewicz - Generalny Wykonawca, Adam Musiuk - Inżynier Kontraktu, Mariusz Nikiciuk - Koordynator Projektu.


Foto: Mariusz Wideryński